Home
Nederlands  |   English  |   Frysk
Meer muziek in uw organisatie

Ondersteuning voor onderwijs, gemeenten, hulpverlening en zorg

Er wordt vaak een beroep gedaan op de Swingel door onderwijs-, zorg- en hulpverlenings organisaties, gemeenten, enkele bedrijven en soms particulieren.
"Sin en wille kinne folle tille."

Training en begeleiding op maat

De Swingel biedt uiteenlopende trainingen en workshops passend bij de vraag van de klant.  De vraag varieert sterk. Loopbaanbezinningsdagen, workshops rondom levensfasebewust beleid, duurzame inzetbaarheid, intervisie opzetten, teamontwikkeling, supervisie en coaching. De Swingel maakt elke training en ondersteuning op maat. Nauw contact met en terugkoppeling naar opdrachtgevers is vanzelfsprekend.

Wilt u weten hoe De Swingel kan werken voor uw organisatie? Neem dan voor een vrijblijvende afspraak contact op met Annie Hoekstra via mail of bel (06) 54 35 84 25.

Kies een branche waarvoor De Swingel opdrachten uitvoert:

 • De Swingel en het basisonderwijs

  De Swingel is sparringpartner voor diverse (bovenschoolse) directeuren. De werkzaamheden zijn onder andere:

  - professionalisering en implementatie van gesprekkencycli
  - het meten van competenties met behulp van 360-graden feedback
  - visie- en beleidsontwikkeling op onderwijs en opvoeding
  - omgaan met moeilijke situaties in scholen: conflicten, disfunctioneren, klachten
  - loopbaanoriëntatie en mobiliteit

  Loopbaanbezinningsdagen
  Daarnaast voert De Swingel al jarenlang loopbaanbezinningsdagen uit voor een aantal verenigingen van basisscholen, in samenwerking met loopbaanadviseur/trainer Aaltsje de Jong van Verte. In 2009 organiseerde De Swingel een provinciaal congres voor mensen die de Tussenschoolse Opvang uitvoeren op basisscholen in Fryslân. Dit in samenwerking met bovenschoolse TSO-coördinatoren.


  “Dankzij de heldere blik, accurate manier van werken en het uitgebreide netwerk van Annie hebben wij een fantastisch 1ste Fries Tussenschoolse Opvang Congres kunnen neerzetten! De samenwerking hebben wij als zeer waardevol ervaren en naast hard werken was er plek voor gezelligheid en humor.” I. Veenstra, Kinderopvangorganisatie

 • De Swingel en het voortgezet onderwijs

  Voor een aantal scholen voor voortgezet onderwijs voert De Swingel een langdurig teamontwikkelingstraject uit met een samenwerkingspartner. In deze trajecten combineren we regelmatige intervisie in kleine groepen met een jaarlijkse teamdag.


  “Ik heb samen met mijn team een traject teamontwikkeling gevolgd. Annie Hoekstra was een van de twee trainers. Ik vond de samenwerking erg plezierig, er was sprake van een uitstekende afstemming met de opdrachtgever. Voor ons was elke bijeenkomst inspirerend en het heeft gezorgd voor een aantal stappen richting professioneel werken. Creatief, nuchter, Fries, enthousiast en duidelijk.” A. Kingma, voormalig locatiedirecteur CSG Lauwers College, Surhuisterveen

 • De Swingel en ROC's

  De Swingel werkt regelmatig voor docenten, teams en leidinggevenden in het middelbaar beroepsonderwijs. De Swingel wordt onder andere ingezet voor:

  - begeleiding van teams naar zelfverantwoordelijkheid 
  - supervisie en coaching van managers en teamleiders bij nieuwe functie of versterken van leiderschap
  - supervisie en coaching van docenten ter versterking van beroepsgericht handelen of bij voorkomen uitval
  - trajecten ter ondersteuning van reïntegratie in eigen werk


  "Als vakbekwaamheid een basisgegeven is, vind ik je betrokkenheid en zorgvuldigheid en innemendheid onderscheidend. Je hebt dat diverse malen in de begeleiding van collegae bewezen.” Een afdelingsdirecteur van een ROC
 
De Swingel biedt    |    Opdrachtgevers    |    Partners    |    Annie Hoekstra    |    Andere links    |    Contact